Leasing Operacional!

Leasing Operacional është një qira e thjeshtë :

Zakonisht shpenzimet e mirëmbajtjes janë të përfshira në Qiranë Operacionale
Mjeti qëndron në Aktivet e Shoqërisë Leasing
Pagesa e Qirasë është e “Ardhur” për Shoqërinë Leasing dhe “Shpenzim i Zbritshëm” për klientin
Në fund të kontratës, Qiramarrësi mund të ketë / ose jo të drejtën për të blerë mjetin

Aplikim për Qira Financiare

Ju faleminderit për aplikimin pranë Tirana Factoring & Lease. Specialistët tanë do t’ju kontaktojnë për të vazhduar procedurat e aplikimit.